Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år och skolsamverkan på heltid och tillsvidare med tillträde 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter

Läraren förväntas undervisa i kurser i svenska för grundlärarprogrammet samt genomföra VFU-besök. Tyngdpunkten ligger på undervisning i språk-, läs- och skrivutveckling i 4-6 men undervisning inom förskollärarprogrammet kan också ingå. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

I anställningen ingår 20 % samverkan med kommunens skolverksamhet. Denna del utformas i dialog med arbetstagare och prefekt och planeras, genomförs och utvärderas i treårscykler.

Egen kompetensutveckling ingår motsvarande 20 % av anställningen och denna kompetensutveckling kan helt eller delvis utgöras av verksamheten inom anställningens samverkansdel.

Behörighetsgrunder

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till aktuell anställning krävs det lärarexamen samt yrkeserfarenhet från grundskolan motsvarande lägst två år på heltid.

Den anställda förväntas kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: undervisningserfarenhet med hög kvalitet inom svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskolan, erfarenhet av läs- och skrivutveckling på olika nivåer i utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan, erfarenhet av utvecklingsarbete, av VFU-besök och av samarbete mellan skola och lärarutbildning, organisatorisk och administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla, samt förmåga att samverka med skolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas undervisningserfarenhet med hög kvalitet inom svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskolan och erfarenhet av läs- och skrivutveckling i olika delar av utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan.

Stor vikt ska tillmätas förmåga att leda och utveckla, erfarenhet av utvecklingsarbete och av samarbete mellan skola och lärarutbildning.

Erfarenhet av VFU-besök, organisatorisk och administrativ skicklighet, samt förmåga att samverka med skolan ska tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 3 december 2019.

Till ansökan ska bifogas:
Försättsblad
Personligt brev
Meritförteckning med bilagor
Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Övrigt

Tillträdesdatum: 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01 eller enl överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1505-19
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-11-12
Sista ansökningsdag 2019-12-03

返回职位空缺页面