Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi och miljövetenskap (Umeå universitet, Sverige) inbjuder sökande till en postdoktorsanställning (2 år) i ”Ekologi och klimatförändringar– Syntes av organisk nedbrytning i ett tids- och rumsperspektiv”, vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet. Vi letar efter en driven ekolog med erfarenhet av bearbetning av stora datamängder, för att syntetisera data om organisk nedbrytning och kolutsläpp från globala / arktiska klimatuppvärmningsexperiment och relatera dessa effekter till förändringar i växt- och mikrobiella samhällen. 

Anställningen är på heltid och startar enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-11-15.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan kolupptag och utsläpp, med potentiellt stora negativa effekter på det globala klimatet. Organisk kolnedbrytning börjar med sönderdelningen av färskt, relativt labilt material, som då delvis stabiliseras till mer stabila kemiska komponenter. I det tredje nedbrytningsstadiet bryts organiskt jordmaterial ner i mycket långsammare processer. Över hela världen används standardiserade metoder i klimatförändringsexperiment (t.ex. ITEX open-top chambers, snöstaket). Förutom vegetationsförändringar mäts nedbrytning (t.ex. via tea-bag index) och markens utsläpp av kol i allt högre grad i dessa experiment. Sådana standardiserade forskningsmetoder ger unika möjligheter till metaanalyser. Detta postdoktorprojekt syftar därför till att undersöka hur klimatuppvärmningen påverkar de tre sekventiella faserna av organisk kolnedbrytning i en regional (arktisk) till global skala, och att jämföra betydelsen av direkta och indirekta (vegetation, mikrobiella) mekanismer.

Anställningen är tidsbegränsad till två år på heltid och finansieras av Umeå universitet. Stationeringsort är Abisko, men delar av tiden kommer att tillbringas i Umeå. Handledare är Dr. Ellen Dorrepaal och Dr. J.M. Sarneel.

Kvalifikationer
Vi letar efter en driven ekolog med erfarenhet av bearbetning av stora datamängder, för att syntetisera data om organisk nedbrytning och kolutsläpp från globala och arktiska klimatuppvärmningsexperiment och relatera dessa effekter till förändringar i växt- och mikrobiella samhällen. 

Vi söker dig med starka kvantitativa färdigheter och intresse för växter-jord-mikrob-interaktioner i (arktiska) markjordiska ekosystem. Den framgångsrika kandidaten ska ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdiga inom växt- eller markekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande område. För att vara berättigad till denna tjänst ska du ha avlagt din doktorsexamen högst tre (3) år innan ansökningstidens utgång om inte särskilda omständigheter finns. Den framgångsrika sökanden ska ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt, liksom kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt goda sociala färdigheter och god samarbetsförmåga. Det är meriterande med en demonstrerad erfarenhet av klimatförändringsexperiment, växter-jord-mikrob-interaktioner, nedbrytnings- eller respirationsmätningar, metaanalyser eller liknande stora databasanalyser eller mikrobiell bioinformatik.

Vi erbjuder

 • En god arbetsplats med bra anställningsförmåner: https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/
 • Om du har frågor om att arbeta och bo i Sverige så kan du vända dig till International Staff Support för stöd;
  https://www.aurora.umu.se/en/new-staff/international-staff-support/

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt följebrev innehållande också en kort summering av tidigare forskning och uppnådda resultat (max 2 sidor)
 • En kort beskrivning av dina forskningsidéer relaterade till detta projekt (max 2 sidor)
 • Meritförteckning (CV) med komplett publikationslista
 • Kopia på doktorsexamensbevis och andras relevanta examensbevis
 • Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max 5)
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner
 • Övriga relevanta handlingar som önskas åberopas

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 2019-11-15. Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska. Dokumenten ska vara i MS Word eller PDF-format.

För mer information, kontakta Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 anställda, varav ca 15 är postdoktorer. Climate Impacts Research Centre (CIRC) ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. CIRC är stationerad året runt i Abisko, Kiruna kommun. För mer information, se www.arcticcirc.net och https://www.umu.se/en/department-of-ecology-and-environmental-science/research/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kiruna
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1371-19
Kontakt
 • Ellen Dorrepaal, universitetslektor, 090-786 53 21
 • Judith Sarneel, forskare, 090-786 57 63
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-27
Sista ansökningsdag 2019-11-15

返回职位空缺页面