Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i filosofi. Anställningen omfattar två år (100%).

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska bedriva självständig filosofisk forskning. Utöver egen forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att aktivt delta i filosofiämnets forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter. Vissa forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan ingå. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i filosofi, eller motsvarande. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten  inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument: 

(1)   Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen (1-2 s)
(2)   Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (3-5 s)
(5)   Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-09-30. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

I filosofiämnet finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare, Professor Pär Sundström (090-786 51 63, par.sundstrom@umu.se), eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1166-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Pär Sundström, ämnesföreträdare, 090-7865163, par.sundstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-22
Sista ansökningsdag 2019-09-30

返回职位空缺页面