Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i artificiell intelligens med inriktning mot ansvarsfull och etisk AI. Sista ansökningsdag är 2019-08-20. 

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innefattar grundforskning inom ett brett spektrum av delämnen inom området artificiell intelligens, med fokus på sociala effekter. Innehavaren förväntas också kunna tillämpa sin forskning inom olika tillämpningsområden.

Arbetet innefattar undervisning och handledning på samtliga nivåer. Det inbegriper också forskningsadministration (i synnerhet att planera och leda forskningsprojekt samt att göra nya ansökningar om forskningsmedel, samt förädling av forskningsresultat), och kommunikation med intressegrupper och den breda allmänheten. Uppdrag av administrativ karaktär och ledningsuppdrag inom institutionen eller andra nivåer inom Umeå universitet kan också förekomma.

Arbetsuppgifternas innehåll kan, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, förändras över tiden. Andelen undervisning kommer dock att motsvara 50 % per år i genomsnitt över tre år.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara artificiell intelligens eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vetenskaplig skicklighet ska utgöra den främsta bedömningsgrunden för befattningen. Därefter ska pedagogisk skicklighet beaktas, i synnerhet dokumenterad erfarenhet av handledning på grundnivå och avancerad nivå. Administrativ förmåga samt kommunikations- och samarbetsförmåga ges lika vikt som pedagogisk skicklighet.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • förmåga att självständigt utföra forskning av hög internationell kvalitet
 • förmåga att självständigt planera, organisera och leda forskning och koordinera forskningsprojekt
 • förmåga att utveckla nya metoder och tillämpa dem på nya problem
 • förmåga att attrahera externa forskningsmedel i öppen konkurrens
 • aktivt deltagande i stora europeiska eller nationella projekt
 • erfarenhet av att skriva forskningsansökningar och formera konsortier
 • uppdrag inom vetenskapssamhället

Vetenskaplig skicklighet skall avse ett relevant område inom artificiell intelligens. Dokumenterad erfarenhet av forskning om effekter av AI och/eller interaktion mellan människor och intelligenta system är ett krav. Erfarenhet av beräkningsbara metoder för ansvarsfull och etisk AI, såsom design och verifiering av etiska principer, algoritmisk rättvisa, detektering av bias, förklarande, är speciellt relevant.

Forskningsinsatserna ska bedömas utifrån aktualitet, kvalitet och originalitet. Särskild vikt ska läggas vid såväl vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer-review system), som vid förmågan att utveckla och leda ett forskningsprogram.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • att ha dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera forskningsbaserad undervisning, handledning och examination på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen
 • att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel

Undervisningserfarenhet inom området artificiell intelligens krävs. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på både grundnivå och avancerad nivå är likaså ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå. Erfarenhet av kursutveckling inom sociala och etiska aspekter av AI, och/eller människa-AI interaktion är en merit.

Administrativ skicklighet bedöms utifrån förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal vid universitetet, samt förmåga att administrera och leda utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kommunikations- och samarbetsförmåga bedöms utifrån förmåga att etablera samarbete med offentliga och privata samarbetsparter, allmänheten i stort, och forskare från andra ämnen, förmåga att kommunicera forskning till olika intressegrupper, och att presentera forskning för den breda allmänheten, och att bidra till debatt om forskning.

Det är ett krav att tydligt och obehindrat kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift. 

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-08-20.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1078-19
Kontakt
 • Virginia Dignum, +46 90-786 68 03
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-08-20

返回职位空缺页面