Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning (www.upsc.se). Doktoranden kommer att vara placerad vid Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, som är en del av UPSC. Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. Vi söker nu en doktorand. Ansök senast 2019-06-30.

Projektbeskrivning

Till skillnad från djur kan växter bilda nya organ under hela sin livstid. Denna kapacitet till fortsatt organogenes ger inte bara växter möjlighet till fortsatt tillväxt utan även möjlighet att anpassa tillväxten till förändringar miljön. Vi har nyligen visat att temperaturberoende alternativ splitsning av mRNA spelar en viktig roll vid temperatur-acklimatisering och kan bidra till att etablera fenotypisk plasticitet (Capovilla et al., Nature Plants, 2018).

I detta projekt kommer vi att utföra experiment för att undersöka rollen som en temperaturspecifik splitsning-faktor, PORCUPINE (PCP), i temperaturberoende morfogenes i växter. Vi kommer att bestämma den molekylära funktionen av PCP och ett relaterat protein, PCP-liknande, i Arabidopsis thaliana. Dessa gencentrerade experiment kompletteras med en genetisk screening för att identifiera nya aktörer i temperaturberoende organogenes.

I en tid då världsklimatet förändras i en hastighet som aldrig tidigare skett i modern mänsklig historia, är det av yttersta vikt att förstå de konsekvenser som dessa förändringar kommer att få på växtens tillväxt och utveckling för att säkra den globala livsmedels- och skogsbruksbasen på ett hållbart sätt.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i växters cell och molekylärbiologi krävs att den sökande har godkända kurser motsvarande minst 90 hp inom biologiska ämnen eller kemiska ämnen med relevans för huvudämnet biologi. Härav bör minst en fördjupningskurs om 15 hp avse ett ämne nära kopplat till forskningsuppgiften/forskarutbildningen samt ett projektarbete om minst 15 hp.

Vi letar efter en motiverad doktorand som är angelägen om att lära och självständigt kan utveckla projektet tillsammans med forskningsgruppen. Erfarenhet av molekylärbiologi och / eller genetiska och genomiska metoder är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för doktorandanställningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Kopia på examensbevis
  4. Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer
  5. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Din ansökan ska vara skriven på engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Upplysningar om anställningen lämnas av dr. Markus Schmid, markus.schmid@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-863-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-21
Sista ansökningsdag 2019-06-30

返回职位空缺页面