Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Ämne

Arbetsterapi

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, liksom på forskarnivå. Undervisningen ges på svenska och engelska och kommer delvis att bedrivas internetbaserat på distans. I tjänsten ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen. Vidare ingår forskning och handledning av doktorander innefattande nationellt och internationellt samarbete.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen inom arbetsterapi, alternativt aktivitetsvetenskap eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska. Den sökande ska också ha dokumenterad förmåga att undervisa både på svenska och engelska.

Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är legitimation samt dokumenterad erfarenhet av klinisk verksamhet som arbetsterapeut ett krav för anställning.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande vid ansökningstillfället inte har denna kompetens ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av pedagogisk skicklighet, som är ett krav för behörighet för anställning, gälla. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, klinisk erfarenhet, förmåga att leda personal och verksamhet, liksom administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall gälla grad och omfattning av klinisk erfarenhet och administrativt arbete, samt förmågan att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande

och utvärdering av undervisning, liksom till genomförande och utvärdering av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i arbetsterapi, alternativt aktivitetsvetenskap. Särskilt meriterande är dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållit externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution, alternativt annat lärosäte, än den institution eller det lärosäte där sökande disputerat, liksom refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den kliniska erfarenheten läggs vikt vid erfarenhet av arbete inom olika områden och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Erfarenhet av undervisning samt handledning inom arbetsterapi är meriterande, liksom erfarenhet av att leda personal och utveckla verksamhet.

Vid frågor kring denna rekrytering vänligen kontakta prefekt och universitetslektor Ann Sörlin på tel.nr: 090-786 9238 eller per email: ann.sorlin@umu.se. Du kan också kontakta Avdelningschef och universitetslektor Ulla Nygren på tel.nr 090-786 9102 eller per email. ulla.nygren@umu.se.

Sista ansökningsdag: 2019-08-30.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-459-19
Kontakt
  • Ann Sörlin, 090-7869238
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-08-30

返回职位空缺页面