Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för estetiska ämnen söker en postdoktor i estetiska ämnen (bild, slöjd, musik) med inriktning mot hållbar utveckling. Anställningen omfattar två år (100%).

Mer om oss
Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. För mer information om Institutionen för estetiska ämnen, besök gärna institutionens webbsida.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom estetiska ämnen (bild, slöjd, musik) med inriktning mot hållbar utveckling. Utöver forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att delta i institutionens seminarieverksamhet. Undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå kan förekomma i en omfattning av högst 20%. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i estetiska ämnen (bild, slöjd, musik) med inriktning mot hållbar utveckling eller motsvarande. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten  inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska kunna visa dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter på svenska och engelska. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av forskning och forskningsarbete i samverkan med forskare inom området estetiska ämnen (bild, slöjd, musik) med inriktning mot hållbar utveckling. Kännedom om nationella och internationella forskningsfinansiärer och god förmåga att samarbeta är krav för anställning. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska utgör också krav för anställning. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga skicklighet och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla följande dokument: 

(1)   Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur han eller hon uppfyller behörighetskraven (1-3 s)
(2)   Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (3 – 4 s)
(5)   Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi  och vara inkommen senast  22 mars 2019. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse. Tillgänglighet i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anna Widén (090-786 60 33, anna.widen@umu.se) och forskarutbildningsansvarig Erik Sigurdsson (090-786 52 69, erik.sigurdsson@umu.se).

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-320-19
Kontakt
  • Anna Widén, prefekt, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se
  • Erik Sigurdsson, forskarutbildningsansvarig , 090-786 52 69, erik.sigurdsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-03-22

返回职位空缺页面