Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning 

Beskrivning
Professionsutbildning till studie- och yrkesvägledare innefattar kunskaper om samhälle, arbetsliv och utbildningsväsende samt vad som påverkar individers studie- och yrkesval. Den aktuella anställningen har ett fokus på hur individer orienterar sig i sitt beslutfattande av studier och yrke samt hur denna process kan understödjas.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt moment- och kursansvar.

Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Innehavaren av anställningen som universitetslektor förväntas även kunna bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö, söka medel för egen forskning samt publicera sin forskning på internationell nivå. Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika och särskild vikt vid urvalet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt samverkan med det omgivande samhället. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt läggas vid vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, variera undervisnings- och examinationsformer, samverka med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning samt medverka i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. I den pedagogiska skickligheten innefattas även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, skall även administrativ skicklighet samt relevant yrkesskicklighet beaktas. Det är därför meriterande om sökande har en examen inom studie- och yrkesvägledning, psykologi, socialt arbete eller någon annan examina som innefattar kunskaper inom professionella samtal och samtalsmetodik. Särskilt meriterande är om sökande har en egen professionserfarenhet som innefattar att stödja individer i deras beslutsprocesser.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-250-19
Kontakt
  • Prefekt Gunnar Schedin, gunnar.schedin@umu.se, 090-786 7936
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-02-14
Sista ansökningsdag 2019-03-22

返回职位空缺页面