Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand i industridesign med inriktning mot framväxande praktiker och genusstudier till Designhögskolan vid Umeå universitet. Doktorandanställningen utlyses i samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier och är en tidsbegränsad anställning (4 år på heltid men i praktiken 5 år inklusive 20% undervisning). Sista ansökningsdag är 4 mars 2019.

Designhögskolan är en institution inom Teknisk- Naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet som bedriver forskning och utbildning i industridesign, och är en del av Konstnärligt Campus. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att utveckla design som disciplin genom att utvidga dess befintliga praktiker och forma dess framtida grundvalar. Vi siktar på att verka i framkanten av ämnesutvecklingen inom industridesign, och då speciellt hur området kan, och måste, utvecklas för att bemöta förändringar i dess samhälleliga, tekniska och ekologiska kontext. Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 aktiva doktorander för närvarande deltar.

Om anställningen
Vi söker nu en doktorand som vill integrera (post)industriella designperspektiv och genusstudier. Många av designforskningens utmaningar har kopplingar till genusstudier; särskilt frågor som rör politik och makt, som styr resursflöden och påverkansmöjligheter vilket industridesign är en del av. Dessa frågeställningar sträcker sig från etablerade intressentrelationer designer/klient till frågor om samarbetsprocesser. Det finns också många kopplingar mellan genusstudier och designforskning som rör metodologiska frågor om alternativa och feministiska former av kunskapsproduktion. Det kan handla om speciella situationer och vardagsangelägenheter i all sin mångfald. Detta inkluderar att uppmärksamma (könsbaserade) sociala etablerade tillvägagångssätt som nu måste förändras för en mer socialt och ekologiskt hållbar framtid. Andra frågor som framträder berör hur man designar och bryr sig om en posthuman framtid i ett sociotekniskt landskap. Ett landskap som präglas av att uttalat bryta ner traditionella produktions- och konsumtionsförhållanden, där "användning" av saker nu innefattar produktion av data om vardagen, och som skapar fortsatt ekonomiskt värde för andra aktörer i massivt sammankopplade och dynamiska nätverk.

Med den här doktorandanställningen är vårt mål att stärka en kritiskt reflekterande dimension i undervisningen på våra kandidat- och masterprogram; anställningen innefattar därför deltagande i undervisning på våra program och kurser på Designhögskolan. Vi tror att kritiska praktiker och genusperspektiv är nödvändiga komponenter i utvecklingen av konceptuella grunder och framtida praktiker inom industridesign. Denna anställning är en viktig del av vårt pågående arbete med att bidra till att stärka utvecklingen av sådana kritiska och inkluderande perspektiv.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i industridesign krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet design, varav 30 av dessa på avancerad nivå. Utmärkta kunskaper i engelska, talad såväl som skriftlig, är ett krav.

Löneplacering/typ av anställning
Doktorandanställningen är en fyraårig heltidsanställning, som kan innefatta upp till 20% undervisning eller annat typ av arbete på institutionen (detta förlänger anställningstiden till motsvarande fem år). Lönenivån fastställs enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Doktoranden antas och anställs vid Designhögskolan, och kommer samtidigt att antas vid Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier tillsammans med doktorander från andra ämnesområden.

Ansökan
Ansökan ska göras via Umeå Universitets e-rekryteringssystem senast 4 mars 2019. I systemet ska följande handlingar laddas upp:

 • Personligt brev som beskriver  din motivation att söka doktorandtjänsten
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis/registerutdrag av studieresultat
 • Forskningsskiss över ett förslag till tematik för din forskning, inklusive dess
 • koppling till designforskning med ett integrerat genusperspektiv
 • Namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post) till två referenspersoner
 • Din examensrapport (masternivå)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Ev. övriga dokument eller meriter med relevans för anställningen

Beräknat startdatum för anställningen är 1 september 2019. För övrig information om doktorandtjänsten och Designhögskolan, kontakta studierektor för forskarutbildning vid Designhögskolan, Brendon Clark, 090-7866354, brendon.clark@umu.se. För upplysningar om genusforskarskolans verksamhet se: https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan eller kontakta studierektor Annelie Bränström-Öhman, annelie.branstrom@umu.se, 090-786 55 46. 

Läs mer om Designhögskolan på: http://www.uid.umu.se/

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-199-19
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-11
Sista ansökningsdag 2019-03-04

返回职位空缺页面