Umeå universitet,

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för informatik söker nu en vikarierande universitetslektor i informatik med inriktning mot digital entreprenörskap och digital innovation. Anställningen är ett vikariat från och med 19-03-01 till och med 2020-02-28.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot digitalt entreprenörskap och digital innovation. Undervisning avser grundnivå och avancerad nivå och anställningen kommer omfatta cirka 40 % undervisning. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.

I anställningen som universitetslektor ingår även forskning inom projektet SPIN vid institutionen. I projektet innebär det att arbeta med processtudier och insamling och analys av stora mängder kvalitativa data. I anställningen ingår samarbete med regionala företag och att upprätthålla befintliga aktuella kontakter med partners i regionen.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en universitetslektor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid institutionen. Anställningen är ett vikariat från och med 19-03-01 till och med 2020-02-28.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik med en inriktning som är relevant för det aktuella området eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-57-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom ovan nämnda områden beskrivet i arbetsuppgifterna. Därutöver beaktas även förmågan att samverka med det omgivande samhället. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket meriterande. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Vidare är dokumenterad erfarenhet av samordnings- eller ledningsuppdrag samt erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering meriterande.

Dokumenterad forskningskompetens och undervisningserfarenhet inom digitalt entreprenörskap och digital innovation är meriterande. Erfarenhet av processtudier samt insamling och analys av stora mängder kvalitativ data där analysen skett med hjälp av IT-program är meriterande. Det är viktigt med upparbetade och aktuella kontakter med partners i regionen. Det är meriterande om den sökande har god aktuell kännedom om våra grund- och masterprogram. God förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska är viktigt. 

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik
Institutionen för informatik består av 45 medarbetare. På grundnivå bedriver vi utbildning inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Delar av vårt kursutbud erbjuds också som nätkurser eller fristående kurser. Vi erbjuder även masterprogram och utbildning på forskarnivå inom informatik. Läs mer om institutionen för informatik här: http://www.informatik.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190301
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-186-19
Kontakt
  • Katrin Jonsson, prefekt, katrin.jonsson@umu.se, 090-786 93 87
  • Tina Lundmark, personaladmin, tina.lundmark@umu.se, 090-786 64 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-07
Sista ansökningsdag 2019-02-28

返回职位空缺页面