Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning:

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser en anställning som postdoktor i kognitiv neurovetenskap av åldrande vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se) och vid Wallenbergs Centrum för Molekylärmedicin (WCMM, http: //www.wcmm.umu.se/english/). UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där funktionell och strukturell hjärnbildning används för att belysa flera grundläggande vetenskapliga och kliniska forskningsfrågor. WCMM bedriver forskning inom ett flertal medicinska arenor, inklusive cancer, infektionssjukdomar och sjukdomar i nervsystemet. Den nuvarande positionen är i Alireza Salamis forskningsgrupp.

Vi, liksom andra forskargrupper, har tidigare fastställt att det finns åldersrelaterade skillnader i funktionella kopplingar mellan distala hjärnregioner mätta med funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) under vila. De flesta av de tidigare studierna baseras dock på tvärsnittsdata som kan leda till en förvrängd uppskattning av graden åldersrelaterade förändringar. Vidare kan individuella skillnader i funktionell konnektivitet vid vila bero på individuella skillnader i dopaminergisk neurotransmission. Det främsta syftet med det aktuella projektet är att med hjälp av longitudinella data ytterligare undersöka åldersrelaterade förändringar i funktionell arkitektur av den vilande hjärnan och samband med kognitiv minskning med åldrande. Det sekundära syftet är att bedöma bidragsgraden av dopaminergisk neurotransmission, mätt genom dopamin D1-receptorbindning med positronemissionstomografi (PET) av funktionell konnektivitet vid vila, och kognition över det vuxna livet. Arbetet innefattar analyser av existerande unika longitudinella data (BETULA-projektet), men involverar också engagemang i en pågående datainsamling (DYNAMIC-projektet). Det finns också möjlighet att handleda en doktorand.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma ifråga som avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi letar efter mycket motiverade kandidater med praktisk erfarenhet av de senaste MR-teknikerna för att studera funktionell konnektivitet.

Sökanden ska vara skicklig i kognitiv neurovetenskap, statistik och vetenskaplig kommunikation på engelska, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet av PET och/eller funktionell hjärnavbildning, helst fMRI vid viloläge, och programmeringskunskaper är av fördel. Sökanden ska kunna arbeta självständigt såväl som i en forskargrupp. Stor vikt läggs vid den sökandens personliga lämplighet för anställningen.

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om anställning som postdoktor (ca en A4).

2. Ett curriculum vitae med information om utbildning (inklusive certifierad kopia av doktorsexamen) med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar, teknisk expertis, publikationslista samt namn och kontaktuppgifter för två referenser.

För mer information kontakta Dr. Alireza Salami, e-post: alireza.salami@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet.

Anställningen är i två år. Startdatum: 1 oktober 2018, eller efter överenskommelse

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1190-18
Kontakt
  • Biträdande universitetslektor Alireza Salami, alireza.salami@umu.se
Publicerat 2018-06-18
Sista ansökningsdag 2018-08-15

返回职位空缺页面