Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom enheterna anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, urologi och andrologi samt idrottslaboratoriet. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom dessa ämnesområden i nära samarbete med landstingsverksamheten.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid.

I anställningen ingår studier kring orsaker och behandling av nedsatt lungfunktion efter kirurgi. Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp som studerar förekomst, orsaker och behandling till lungfunktionsnedsättning efter abdominell kirurgi.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå skall den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt bedöms för att klara utbildningen.

 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

 

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

 

Övriga kvalifikationer

Vi söker dig som går läkarlinjen och har genomgått godkänd kurs termin 8. Ett ytterligare krav är att sökande har erfarenhet av forskning inom området för utredning och behandling av lungfunktionsnedsättning efter abdominell kirurgi. Goda språkkunskaper och dokumenterad kunskap i statistik är meriterande, liksom studier i annat land.

Upplysningar

Kontakta ansvarig forskare doc Karl Franklin, telefonnummer 090-7851256, för ytterligare information.

 

Ansökan

 Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen. 2. En meritförteckning. 3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-760-18
Kontakt
  • Marie Eriksson, personalsamordnare, 072-204 65 99
  • Karl Franklin, 090-7851256
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-24
Sista ansökningsdag 2018-05-15

返回职位空缺页面