Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Avlägsnande av föroreningar genom fotosyntetiska mikroorganismer och deras biomassavalorisering för produktion av biobränslen

Företagsforskarskolan och kemiska institutionen söker en doktorand i kemi till ett samarbetsprojekt med Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Sista ansökningsdag är 2018-05-09.

Projektbeskrivning
Projektet bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet (UMU) och Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Du kommer att arbeta inom ett internationellt konsortium som undersöker hur man kan skapa resurser för en hållbar energiförsörjning i framtiden. I detta projekt söks lösningar för hur man kan använda fotosyntetiserande mikroorganismer för att återvinna koldioxid från atmosfären genom biotekniska processer för att producera bränslen och andra ekonomiskt värdefulla ämnen. Syftet med detta arbete är att på sikt kunna ersätta fossila resurser med förnybara energikällor. En viktig frågeställning i denna forskning är hur bra fotosyntetiserande mikroorganismer lämpar sig för att rena avloppsvatten och producera biomassa i nordiskt klimat. Projektet är kopplat till NordAqua, vilket är ett nordiskt excellenscentrum som finansieras av NordForsk. NordAqua har syftet att driva på utvecklingen mot en bioekonomi i Skandinavien (http://nordaqua.fi/). I arbetsuppgifterna ingår att identifiera lämpliga och effektiva arter i den nordiska algsamlingen och i algsamlingen hos NIVA. Dessa alger ska analyseras för att kartlägga deras potential för att rena avloppsvatten från föroreningar, kväve och fosfor. Det ska också bedömas vilket värde deras biomassa har för en teknisk produktion av biobränslen.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Doktoranden kommer periodvis att vistas vid NIVA i Oslo, Norge.

Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs det att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Du som söker anställningen förväntas ha stor entusiasm för det vetenskapliga ämne som projektet handlar om och en högre utbildning inom miljökemi, biokemi eller en jämförbar disciplin. Du har kännedom om atomabsorptionsspektroskopi och andra analytiska tekniker som används inom området för bestämning av tungmetaller, och oorganiska kväve- och fosforämnen (NO3-, NH4+ och PO43-). Kunskaper i atomtekniker, gas och vätskekromatografi är mycket önskvärda. Det är meriterande om du har erfarenhet av att odla mikroalger i både laborativ och pilotskala. Det är dessutom önskvärt om du har erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript. Din portfölj av analytiska tekniker kompletteras med en god förmåga att kommunicera. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs och det är meriterande om du har goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och/eller norska. Ditt sätt att arbeta kännetecknas av att du tar initiativ och visar kreativitet samt att du är noggrann med att följa upp dina framsteg. Du kommer att arbeta i en interdisciplinär miljö och det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett lag. Det här doktorandprojektet har en stark inriktning på tillämpad teknik och det förväntas att alla som arbetar med detta projekt bidrar till att minska de traditionella klyftorna mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska;

  • CV,
  • ett personligt brev med motivering till varför du söker utbildningsplatsen,
  • styrkta kopior av betyg och intyg
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2018-05-09. Start enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av professor Christiane Funk, tfn: 090-7867633, e-post: Christiane.Funk@umu.se.

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, se: www.chemistry.umu.se. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-720-18
Kontakt
  • Christiane Funk, 090-7867633
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-17
Sista ansökningsdag 2018-05-09

返回职位空缺页面